Property Tracker

property-tracker-hero.png

Vlastnosti

property-tracker-feature1.png

Opakované aktualizácie ocenenia nehnuteľností

Pošlite svojim záujemcom alebo zákazníkom opakujúce sa a automatizované e-maily s podrobnou správou o ich nehnuteľnosti (ocenenie, porovnateľné položky, trhové trendy, socio-ekonomika, vybavenie, dostupnosť, projekty a ďalšie).
property-tracker-feature2.png

Manažment zákazníckych vzťahov

Zostaňte v kontakte so svojimi záujemcami alebo zákazníkmi počas dlhého obdobia a pomôžte im pochopiť, kedy majú predávať. Poskytnutím relevantných informácií máte výhody oproti svojim konkurentom.
Thank you for your inquiry. We will contact you shortly.
Something went wrong. Please try again in a while.