Property Analyser

property-analyser-new-hero.png

Kenmerken

property-analyser-feature1-new.png

Accurate taxatie

  • Binnen enkele seconden beschikt u dankzij onze eigen automatische taxatiemodule AVM over een accurate prijs- en huurtaxatie van het pand en hebben de mogelijkheid van een gevoeligheidsanalyse voor uw eigendom.
property-analyser-feature2-new.png

Marktanalyse van een pand

  • Krijg een grondige marktanalyse van een pand met gegevens over vergelijkbare panden, markttrends, sociaal-economische waarden, voordelen, toegankelijkheid, projecten enzovoort.
property-analyser-feature3-new.png

Gegevensgestuurde updates

  • Op basis van de gegevens van de Property Analyser ontvangt u een gedetailleerd rapport van hun pand met alle markt- en vastgoedinformatie en kunt u onder meer de financieringsmogelijkheden voor uw investering nagaan.
property-analyser-feature4-new.png

Deel het rapport

  • Exporteer uw rapport over het pand als pdf of deel het als een URL.
Thank you for your inquiry. We will contact you shortly.
Something went wrong. Please try again in a while.