← Terug naar Blog

Een dag uit het leven van een productontwerper bij PriceHubble

  • Techniek & Ontwerp
Gepubliceerd door PriceHubble - 3 november 2021
Blog PH Product Designer.png

De moderne techscene is gestructureerd en opgebouwd rond samenwerking. Het ecosysteem gedijt zozeer op cocreatie dat het ontwerp niet meer wordt beschouwd als ‘nice to have’ of een poging om het geheel achteraf op te leuken. Bovendien levert het aanpakken van een probleem voor een bedrijf of voor de markt niet langer duurzame of levensvatbare oplossingen op door het alleen maar te benaderen vanuit de technologie.

Het bieden van waardevolle expertise aan het team en aan het bedrijf levert de eindgebruiker bruikbare en effectieve producten op. De rol van de ontwerper om dat wat bedrijf, technologie en gebruikers nodig hebben samen te voegen is net zo essentieel als de sluitsteen in een boogconstructie.

Nu vraag je je natuurlijk af wat een productontwerper bij een start-up doet.

De productontwerper is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een product of een functionaliteit, om te beginnen met het vaststellen van het probleem waar echte gebruikers tegenaan lopen, gevolgd door het bedenken van mogelijke oplossingen. Goede voorbeelden van het toevoegen van een nieuwe functionaliteit aan een bestaand product zijn het koppelen van shopping aan Instagram of de mogelijkheid om cursussen te volgen op LinkedIn.

Je kunt je voorstellen dat het systeem week na week complexer wordt. Het voor de gebruiker zo simpel mogelijk houden is dan ook een van de belangrijkste doelen van productontwerpers. Ze zijn voortdurend bezig met beoordelen hoe het product werkt en met het voorstellen van verbeteringen.

Hoe ziet de werkweek van een ontwerper bij start-up PropTech – of een willekeurig ander tech-ecosysteem – er nou eigenlijk uit?

Image loblawdigital / Product Designer
(Afbeelding: loblawdigital ©)

1) Aan het begin van elk project draait bij ons alles om gebruikersonderzoek.
Dat doen we door interviews te houden, bij elkaar te komen in focusgroepen of enquêtes te versturen om erachter te komen wat het probleem is of aan welke gebruikersbehoeften we kunnen voldoen.

2) Vervolgens analyseren we de uitkomsten en stellen we hypotheses op. Aan de hand hiervan kunnen we het probleem inkaderen en ruimte maken voor innovatie of, zoals wij het liever noemen, divergentie.

BLOG Product Designer NL.png
(Afbeelding: designforhealth ©)

3) Daarna komt de ideeënvorming. We zijn begonnen met het verkennen van verschillende opties en oplossingen voor het probleem in kwestie. Dat kunnen voorlopige ontwerpen zijn, beter bekend als wireframes en prototypes.

(Image from Unsplash/ Product Designer
(Afbeelding: Unsplash @kellysikkema)

4) Vervolgens testen we deze ontwerpen met echte gebruikers. We zijn in eerste instantie gericht op het beoordelen van de functionaliteit van het product als geheel. Met andere woorden: functioneert het ontwerp of niet?

5) Aan de hand van de bevindingen lopen we de ontwerpen opnieuw na en verbeteren we ze waar nodig. Dat klinkt simpel, maar het is geen lineair traject. Het is eerder een dynamisch proces dat zich steeds herhaalt.

6) Gedurende het hele proces communiceren we over onze bevindingen met het team van ontwikkelaars en productmanagers, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Productteams gedijen immers bij cocreatie!

Aan het einde van dit dynamische proces hebben we veel geleerd. We weten wat de productbehoeften op verschillende niveaus zijn, we hebben gezorgd voor een solide basis en onderbouwing voor toekomstige ontwerpen en we testten een prototype met echte gebruikers. Nu kunnen we besluiten om verder te gaan en het idee uit te werken of om het hele verhaal af te blazen. We hebben tenslotte voldoende informatie om hierover een beslissing te nemen.

7) Het product of de functionaliteit gaat nu de markt op. Echte gebruikers kunnen er onbeperkt en op grote schaal gebruik van maken. Maar daar houdt ons werk in het team niet op, en dat is ook niet de bedoeling. Voordat het product wordt geïntroduceerd, stellen wij enkele succescriteria vast aan de hand waarvan we kunnen beoordelen of het product/de functionaliteit naar behoren werkt. Zo’n succescriterium is bijvoorbeeld kijken naar het percentage gebruikers dat afhaakt. Vervolgens kunnen we nauwkeurig nagaan wat de oorzaak is van dat afhaken en zoeken naar een manier om er iets aan te doen.

Hiermee is het ontwerpproces afgerond. De functionaliteit is er, het product wordt volwassen en we hebben nu een volledig werkend product dat van tijd tot tijd wordt verbeterd en verfijnd. Zoals we hebben gezien speelde het werk van productontwerpers een essentiële rol in deze reis. Daarom gelooft PriceHubble in het stimuleren van een sterke ontwerpcultuur, zodat we succesvolle producten kunnen maken waar onze klanten en onze gebruikers blij van worden en die ontwikkeling bij organisaties, ongeacht hun omvang, stimuleren.

Wil je meer te weten komen over hoe we bij PriceHubble ontwerp integreren? Lees dan dit artikel, waarin onze eigen Alexandra Negrut vertelt over het organiseren van gebruikersfeedback-bijeenkomsten.


Zie ook

Blog_ovi_product_manager_pricehubble

Maak kennis met Ovi, Product Manager Property Advisor

Onze Hubbler in de spotlight: Maak kennis met Ovi Tindea, Product Manager Property Advisor. Hij vertelt ons meer over zijn loopbaan, zijn leven bij PriceHubble en over wat hij het leukste vindt aan zijn job.

  • Werken bij PriceHubble
Lees verder →
blog_interview_julien_schillewaert (2)

9 vragen voor onze CEO

We spraken met onze CEO, Julien Schillewaert, en kregen meer informatie over hem, zijn functie en de volgende mijlpalen van PriceHubble.

  • Werken bij PriceHubble
Lees verder →
Inside PriceHubble - Company Reunion

Verslag van onze jaarlijkse personeelsbijeenkomst

De personeelsbijeenkomst van dit jaar was er een om nooit te vergeten! In de afgelopen twee jaar kon het allemaal niet, maar nu waren zo’n beetje alle Hubblers bij elkaar in Amsterdam voor drie dagen boordevol bedrijfsinzichten, workshops en bevlogen verhalen, maar ook boordevol plezier.

  • Werken bij PriceHubble
Lees verder →
Thank you for your inquiry. We will contact you shortly.
Something went wrong. Please try again in a while.